Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1875. december 4-én született Rainer Maria Rilke

"Mert a vers nem valami érzés, ahogy az emberek hiszik, ... hanem tapasztalat.”

Rilke története, mondja Dehn, kísérteties módon félelmének története.” Ezt a nagy félelmet nem lehet tárgyhoz kötni, nem lehet azt mondani, hogy a háborútól, a sorstól, a haláltól fél, mint megannyi modern költő. Félelme sokkal általánosabb, az egzisztenciális félelem ez, „a teremtmény félelme”, amelyről a régi német misztikusok beszéltek – Rilke Descartes helyében azt mondta volna: „Félek, tehát vagyok.”

(forrás: Szerb Antal: A világirodalom története. Magvető, 1980, 766-767.o.)

Rilke, akit egyik barátnője, Nora Purtscher-Wydenbruck „az évszázad legérzékenyebb emberének” nevezett, különc módon idegenkedett a hírnévtől s a népszerűséggel együtt járó, számára kínos és terhes magamutogatástól. Viszolygott versei megzenésítésétől, ritkán vagy alig olvasta el a róla írt tanulmányokat, húzódozott attól, hogy festőknek, szobrászoknak modellt üljön.”

(forrás: Szabó Ede: Rilke világa. Európa, 1979. 7.o.)

Rainer Maria Rilke: A párduc

Szeme a rácsok futásába veszve
úgy kimerűlt, hogy már semmit se lát.
Ugy érzi, mintha rács ezernyi lenne
s ezer rács mögött nem lenne világ.

Puha lépte acéllá tömörűl
s a legparányibb körbe fogva jár:
az erő tánca ez egy pont körűl,
melyben egy ájúlt, nagy akarat áll.
Csak néha fut fel a pupilla néma
függönye. Ekkor egy kép beszökik,
átvillan a feszült tagokon és a
szívbe ér - és ott megszünik.
(Szabó Lőrinc fordítása)

 

Ó, de a korai versekkel vajmi keveset végeztünk. Várni kellene, egy egész, lehetőleg hosszú életen át eszmélni s édességet gyűjteni – és akkor, szinte az utolsó percben, akkor talán írhatnánk tíz jó sort. Mert a vers nem valami érzés, ahogy az emberek hiszik – érzelmeink éppen elég korán jelentkeznek –, hanem tapasztalat.”

(forrás: Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge feljegyzései. Fekete Sas K., 1996. 21.o.)

Kapcsolódó linkek