Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1975. december 4-én halt meg Hannah Arendt

"... és a cselekvés az, amelyben az emberek elsődlegesen tapasztalják a szabadságot a világban."

Hannah Arendt a 20. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója. Szoros kapcsolat fűzte kora két kiemelkedő német filozófusához, Karl Jaspershez és Martin Heideggerhez. Egyik fontos kutatási területe volt a totalitárius rendszerek létrejöttének kérdése.

„A modern kor a világtól való egyre növekvő elidegenedés révén olyan helyzetet teremtett, amelyben bárhová is megy az ember, csakis önmagával találkozik. A föld és a világegyetem minden folyamata vagy ember alkottaként, vagy potenciálisan ember alkottaként tárul fel. (…)

Ez történt történelemfogalmunkkal, és ez történt természetfogalmunkkal is. A világtól való radikális elidegenedés állapotában egyáltalában nem ragadható meg sem a történelem, sem a természet.

A világ eme kettős elvesztése – a természet elvesztése és a történelmet is magában foglaló, a legszélesebb értelemben vett ember alkotta művek elvesztése – olyan társadalmat hagyott maga után, amelyben az emberek az őket egyszerre összekapcsoló és elválasztó közös világ nélkül vagy kétségbeesett, magányos elkülönültségben élnek, vagy tömegként préselődnek össze.

Mert a tömegtársadalom nem több olyanfajta megszervezett életnél, amely automatikusan telepszik rá az emberekre, akik ugyan valamiképpen még mindig kapcsolódnak egymáshoz, ám a világot, ami egykor mindannyiuk számára közös volt, elvesztették.”

(forrás: Arendt, Hannah:Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén.

Budapest, Osiris Kiadó-Readers International, 1995, 99. o.)

Kapcsolódó linkek