Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1911. október 18-án halt meg Alfred Binet

1905-ben ő készítette el az első IQ-tesztet, gyermekek számára.

Alfred Binet és munkatársa, Theodore Simon szerint „az intelligencia a jól fejlett ítélőképességen alapul...” Ők annak érdekében dolgoztak ki teszteket, hogy kiszűrjék azokat a gyermekeket, akiknek nincs meg az általános szellemi képessége a Franciaországban 1904-ben bevezetett kötelező oktatási rendszerhez, és ők különleges oktatóprogramba kerülhessenek.

A tesztet a következő száz évben tovább fejlesztgették, de alapjaiban megtartották az eredeti elgondolást. William Stern volt az, aki bevezette az intelligenciahányadost, azaz az IQ-értékét. A rendszert úgy alakították ki, hogy az átlag 100 körül legyen, az emberek közel 68%-ának 85-115 IQ pontot mérjen.

Az emberiség mindössze 2 százaléka rendelkezik 130 feletti IQ-val (ők szinte már zseninek számítanak); míg a 70 alatti IQ az értelmi fogyatékosság szintje. De az intelligencia mérését célzó teszteket még ma is kritikával illetik. Többek között rájöttek, hogy az ilyen tesztek kitöltése „megtanulható”, vagyis kellő gyakorlással az eredmény „manipulálható”.

Érdekes kérdés, hogy van-e különbség a nők és a férfiak általános, átfogó intelligenciájában? Vannak kisebb eltérések az egyes vizsgált területek között, de ez a különbség nem haladta meg az öt IQ-pontot sem. A tesztek azt mutatják, hogy a vizuális-térbeli, matematikai képességek terén a férfiak előnyt élveznek; a verbális képességek és az emlékezet terén végzett feladatokban a nők teljesítettek (általánosságban) jobban. Ezeknek az eltéréseknek az okait is vizsgálják a szakértők.

(forrás: Cianciolo, Anna T.: IQ: az intelligencia rövid története. Corvina, 2007, 41-44.o. és 114-118.o.)

Az intelligenciahányados (IQ) mellett megjelent az érzelmi intelligencia (EQ) is, amely az érzelmekkel foglalkozik, érzelmi képességeket, szociális érzékenységet méri. Több olyan szervezet létezik világszerte, amely a magas intelligenciahányadossal rendelkező embereket tömöríti magába. Ezek általában saját IQ-tesztet dolgoztak ki a jelöltek mérésére. Az egyik legismertebb az 1946-ban alapított Mensa, több mint 100 ezer taggal világszerte: magyarországi szervezete a Mensa HungariQa, a maga 1000 tagjával.

Kapcsolódó linkek